Wat doet een bewindvoerder en wat doet hij niet?

We behartigen jouw financiële belangen. Dit betekent dat we onder meer:

 • aanvragen verzorgen voor oa.: bijzondere bijstand, huursubsidie, heffingskorting belastingen, vergoedingen van studiekosten;
 • advies geven en je begeleiden bij onder meer het aanvragen van (aanvullende) uitkeringen;
 • je belastingaangifte doen (indien nodig in overleg met jou de aangifte uitbesteden)
 • we er voor zorgen dat je verzekerd bent voor: WA, inboedel en mogelijk, in overleg met jou, andere verzekeringen afgesloten kunnen worden. Bij de start van het bewind kijkt je bewindvoerder met jou samen wat nodig is.
 • jou waar mogelijk bijstaat(n?) bij bijvoorbeeld rechtszaken en met of voor jou overlegt met hulpverleners, instanties etc.
 •  Als je schulden hebt, zullen we eerst de schulden op een rijtje moeten krijgen. Hoe we dit verder gaan aanpakken is per geval verschillend.
  • We maken een budgetplan; daarin staan de inkomsten, de uitgaven. Ook de afspraken die je met ons maakt leggen we vast. Dit heet een plan van aanpak. Hiervan krijgt je een kopie.
  • We beheren dus jouw inkomsten en uitgaven. Dragen zorg voor de tijdige betaling van je rekeningen.
  • Je kan altijd al deze zaken online zien. Je krijgt daarvoor een unieke login en wachtwoord

De normale taken van een bewindvoerder zijn:

 • Het aanvragen van het bewind
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Regelen van Toeslagen Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch contact onderhouden met de onder bewind gestelde
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Niet tot de normale taken van een bewindvoerder behoren:

 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting kantonrechter
 • Meegaan naar een WNSP zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop van onroerend goed

Worden schulden opgelost als je onder bewind staat?

Schulden kunnen een reden zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Toch betekent dat niet dat je schulden ook door de bewindvoerder zullen worden opgelost. Als er geen geld is, kunnen de schulden niet worden betaald. Bewindvoering is iets anders dan schuldsanering. Pas als de inkomsten hoger zijn dan de uitgevan, kunnen we schulden worden afbetaald. De bewindvoerder zal daar dan voor zorgen.

Wat mag een bewindvoerder wel en niet?

Een bewindvoerder mag beslissen over het geld en de goederen van de persoon in kwestie. Als je onder bewind staat krijg je meestal leefgeld. Dit is een vast afgesproken bedrag waar je onder andere eten, drinken, reiskosten, verzorging en kleding mee kan betalen. Misschien vraag je je af wat een bewindvoerder allemaal wel en niet mag doen? Mag hij voorbeeld leefgeld inhouden? Of je huis verkopen? Een bewindvoerder beslist echt alleen over financiën. Hij kan dus geen paspoort aanvragen, je inschrijven bij de gemeente of een woonruimte of werk voor je zoeken. Leefgeld inhouden kan hij onder bepaalde omstandigheden wel. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om je huur of hypotheek van te betalen. Een dak boven je hoofd is in dat geval belangrijker, dan nieuwe kleding kopen. Alles wat de bewindvoerder doet moet zoveel mogelijk in overleg gebeuren. Ook als je zelf iets wilt kopen of verkopen, moet je in de meeste gevallen toestemming aan de bewindvoerder vragen.

De bewindvoerder heeft toestemming van de kantonrechter nodig voor bepaalde handelingen en bijzondere aankopen, denk aan:

 • Het doen van uitgaven boven de €1500;
 • Het verkopen van onroerende zaken;
 • Het afsluiten van hypotheken;
 • Het aangaan van leningen en het doen of aannemen van schenkingen;
 • het verdelen van een nalatenschap en procederen.

website goedvertegenwoordigd

Actuele berichten

[19.12.2018]
Leefgeld en bereikbaarheid tijdens de feestdagen.
Lees verder

[19.12.2018]
Belangrijke wijziging in 2019
Lees verder

Euro-Wijzer is een betrouwbare partner die ons helpt om klanten snel weer op de financieel juiste weg te krijgen. Wij zijn erg tevreden over de deskundigheid en bereikbaarheid van de medewerkers.