Wat doet een bewindvoerder en wat doet hij niet?

Onze bewindvoerders behartigen uw financiële belangen, alles dus wat met geld te maken heeft. Hieronder vindt u een overzicht van wat wij wel en wat wij niet voor u kunnen doen.

Wat wij voor u doen:

 • Aanvragen van het bewind.
 • Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan. In dit plan staat een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en de afspraken, die we samen hebben gemaakt.
 • Regelen van toeslagen bij de Belastingdienst.
 • Advies geven en u begeleiden bij het aanvragen van bijzondere bijstand, huursubsidie, heffingskorting belastingen, vergoedingen van studiekosten en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
 • Belastingaangifte (box 1, indien nodig in overleg met u de aangifte uitbesteden).
 • Betalingsregelingen treffen bij een beheersbare schuldenlast.
 • Telefonisch en e-mail contact met u onderhouden.
 • Zorgen dat u verzekerd bent voor: wettelijke aansprakelijkheid (WA), inboedel.
 • U (waar mogelijk) bijstaan bij bijvoorbeeld rechtszaken en samen met u of voor u overleggen met hulpverleners, instanties etc.
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling;
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.

Het onderstaande behoort niet tot ons takenpakket. We kunnen toestemming vragen aan de rechtbank voor meeruren en/of u natuurlijk wel adviseren of u in contact brengen met de juiste partijen voor deze zaken:

 • Problematische schuldsanering;
 • Belastingaangifte box 2 en 3;
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • Ingewikkelde nalatenschappen;
 • Ontruiming van de woning;
 • Vaak naar zitting kantonrechter;
 • Meegaan naar een WSNP-zitting of naar het UWV;
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling;
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB);
 • Verkoop van onroerend goed.

Wat mag een bewindvoerder wel en wat niet?
Een bewindvoerder mag alleen beslissen over uw geld en de goederen. Alles wat de bewindvoerder doet, moet zoveel mogelijk in overleg gebeuren. Ook als u zélf iets wilt kopen of verkopen, moet u in de meeste gevallen toestemming aan de bewindvoerder vragen.

Onder bepaalde omstandigheden mag uw bewindvoerder leefgeld inhouden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw huur of hypotheek van te betalen. Een dak boven uw hoofd is in dat geval belangrijker, dan bijvoorbeeld nieuwe kleding kopen.

Toestemming kantonrechter
Voor een aantal beschikkingshandelingen heeft de bewindvoerder vooraf toestemming nodig van de betrokkene of, als deze daartoe niet in staat is of dit weigert, een schriftelijke machtiging van de kantonrechter. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het doen van uitgaven boven de € 1.500,-;
 • Het verkopen van onroerende zaken;
 • Het afsluiten van hypotheken;
 • Het aangaan van leningen en het doen of aannemen van schenkingen;
 • Het verdelen van een erfenis en procederen.

Regelt u als naaste/familie goede vertegenwoordiging voor hen die de regie zelf niet (meer) kan voeren? Bekijk dan deze website voor meer informatie hierover.