Lossen jullie mijn schulden op?

Dit zouden we graag samen me je willen. Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger dan we willen.

Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om je schulden aan te pakken. Samen moeten we zoeken naar de beste weg. Daarbij zijn we wel afhankelijk van diverse mensen en instanties. Allereerst natuurlijk de schuldeisers zelf. Hoe lang heb je de schulden al ? Zijn er al eerder pogingen ondernomen ? Wat is hun houding ? (beslag leggen etc.) Dan de schuldhulpverlening. Dit is de gemeente. Zijn ze al op de hoogte ? Wat is hun mening/plan ? In het algemeen kan je de volgende werkwijzen bij je schulden voorstellen:

  • je heb relatief niet zoveel schulden en je inkomen is acceptabel en stabiel. Dan kunnen we samen een plan maken en pogen een goede aflossingsregeling te treffen.
  • je hebt forse schulden en je inkomen is acceptabel en stabiel. Dan kan de gemeente proberen met de schuldeisers afspraken te maken welke we dan samen gaan uitvoeren/nakomen.
  • je heb forse schulden en de schuldeisers (of enkele daarvan) willen niet meewerken aan het voorstel dat hen voorgelegd is. Dan wordt aan de rechter gevraagd om een uitspraak te doen waarbij de schuldeisers verplicht zijn het gedane voorstel te accepteren.

Je snapt dat dit allemaal niet makkelijk is en je heb mogelijk al het nodige meegemaakt om van je schulden af te komen. Wat er ook lukt; welke weg er gekozen (moet) word(en); de liefde zal altijd van twee kanten moeten komen!

Natuurlijk zijn de schulden niet ontstaan omdat je dat zelf wilde, maar uiteindelijk ben je er wel zelf verantwoordelijk voor! Wij zullen samen met je de weg naar de oplossing inslaan. Dat dit een forse periode een behoorlijke aanslag op je inkomen en je geduld zal hebben mag logisch zijn. Maar goed er is geen alternatief ! En als iedereen samenwerkt zal er een oplossing voor je schulden gevonden kunnen worden.

Hieronder tref je informatie aan welke belangrijk is om eens door te lezen omdat er twee soorten bewindvoerders zijn:

Verschil WSNP-bewindvoerder en beschermingsbewind

Uitleg schuldsanering

Actuele berichten

[19.12.2018]
Leefgeld en bereikbaarheid tijdens de feestdagen.
Lees verder

[19.12.2018]
Belangrijke wijziging in 2019
Lees verder

Euro-Wijzer is een betrouwbare partner die ons helpt om klanten snel weer op de financieel juiste weg te krijgen. Wij zijn erg tevreden over de deskundigheid en bereikbaarheid van de medewerkers.