Bewindvoering is geen schuldsanering

Schulden kunnen een reden zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Dit betekent echter niet dat uw schulden ook door de bewindvoerder zullen worden opgelost.

Als er geen geld is, kunnen de schulden niet worden betaald. Pas als uw inkomsten hoger zijn dan uw uitgaven, kunnen we schulden afbetalen. De bewindvoerder zal daar dan voor zorgen.

Aanpak schulden onder bewind
Wanneer u schulden heeft, proberen we hier eerst overzicht in te krijgen. Als u relatief niet zo veel schulden heeft en u heeft een stabiel en voldoende inkomen, kunnen we voor onderstaande aanpak gaan.

  • We maken een budgetplan. Hierin staan uw inkomsten en uitgaven. Ook de afspraken die u met ons maakt, leggen we vast. Dit heet een plan van aanpak. Hiervan krijgt u een kopie.
  • We beheren dus uw inkomsten en uitgaven en we zorgen voor het op tijd betalen van uw rekeningen.
  • U kunt deze zaken op elk moment online zien. U krijgt daarvoor een unieke login en een wachtwoord.

Aanpak problematische schulden
De aanpak van grotere schulden vraagt om een andere werkwijze. Dit gaat via andere instanties.

Schuldsanering via gemeente
Dit is een mogelijkheid als u forse schulden heeft en uw inkomen acceptabel en stabiel is. De gemeente kan in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) proberen met de schuldeisers afspraken te maken, die we dan samen gaan uitvoeren/nakomen.

Schuldsanering via rechtbank
Als het niet lukt om een regeling te treffen met uw schuldeisers, dan wordt de rechter om een oplossing gevraagd in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De rechter doet uiteindelijk een uitspraak waarbij de schuldeisers verplicht zijn het gedane voorstel te accepteren.

Onze insteek is altijd om samen met u de juiste weg naar een oplossing van uw schulden te vinden. U bent en blijft wel zelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Het oplossen van schulden zal in de meeste gevallen gedurende langere tijd een behoorlijke aanslag op uw inkomen en uw geduld vormen.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over schuldsanering en bekijk deze video-uitleg over het belangrijke verschil tussen uw beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder.