Hoe wordt u onder bewind gesteld?

Nadat we met kennis met u hebben gemaakt en we samen besluiten verder te gaan, maken we een dossier aan waarin alle belangrijke zaken vastgelegd worden. Dit dossier krijgt u mee om thuis nog eens na te lezen.

Beschikking rechtbank
Wij dienen daarna een aanvraag in bij de rechtbank. De rechtbank zal uitspraak doen over de onderbewindstelling en zal dit vastleggen in een beschikking. De beschikking is een brief waarin staat dat u officieel onder bewind staat.

Schulden
Zodra de beschikking er is, start het bewind. Als u schulden heeft of wanneer dit ter zitting is afgesproken, kan het bewind in een register komen. Dit maakt het voor ons mogelijk te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan door misbruik, misleiding of beslissingen waarvan u zelf de gevolgen niet heeft overzien. Lees hier meer over schulden.

Hoe lang duurt het bewind?
De rechtbank bepaalt hoe lang een beschermingsbewind duurt. In de meeste gevallen is dit voor onbepaalde tijd. De rechtbank vraagt ons elke 5 jaar om de noodzaak van een bewind te evalueren.

Als u wilt stoppen met het beschermingsbewind, dan moet u daar bij de rechtbank toestemming voor vragen. De rechter bekijkt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

Wat verwachten wij van u?

  • U bent op de hoogte van de werkwijze en van de tarieven van de bewindvoering.
  • Alle belangrijke informatie en post stuurt u meteen aan ons door.
  • U houdt zich aan de afspraken, die we met elkaar gemaakt hebben.
  • We werken samen en we gaan open, eerlijk en respectvol met elkaar om.

Lees hier meer over de regels en afspraken als u bij ons onder bewind staat.